جستجوی پیشرفته     رهن و اجاره     خرید و فروش     مشارکت در ساخت     انتقال سرقفلی     پیش فروش     معاوضه
امروز دوازدهم خرداد ٩٩
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
آپارتمان
مغازه
خانه های ویلایی
زمین،استخر،باغ
کارخانه/کارگاه
سالن
سایر املاک
اخبار
جستجو
تماس با ما
نقشه جایگاه
ورود اعضاء
آرشیو اخبار

تبلیغات
 
آمار بازدیدکنندگان
  افراد حاضر : ٥
  بازدید امروز : ١٩٠
  تعداد کل : ٥١١٤٠٣
  مشاهده کامل آمار جایگاه 

کد ملک: 1  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٦١ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٤٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 2  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٩١٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 3  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ خرمشهر
  زیربناء :٦١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :١٠٣٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 4  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٣٣ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٤٥٣٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤١٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 5  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١١٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٦٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 6  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :١٠٢ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٢٨٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 7  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :١٠٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٢٨٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 8  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :١٥٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٦٧٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 9  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ خزر
  زیربناء :١٣٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٥٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 10  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٥٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٧٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 11  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیشه گران
  زیربناء :١٣٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٥٢٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 12  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٣٩ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٢٥٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 13  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیخ زاهد
  زیربناء :١٧٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٧٨٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 14  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیخ زاهد
  زیربناء :١٣٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٧٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 15  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیخ زاهد
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣١٣٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٦٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 16  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ گلستان
  زیربناء :٨٨ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٢٣٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٤٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 17  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :٨٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٨٢٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 18  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :٩٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٥٧٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 19  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :٩٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٨٦٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 20  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :٨٦ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٦١٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 21  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :١٣١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٥٨٩٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 22  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :١١٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٥٢٦٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 23  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ مهرگان
  زیربناء :١٤٦ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٠٨٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٨٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 25  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان -شیخ زاهد
  زیربناء :١٢٨ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٣٤٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٠٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 29  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-آزادگان
  زیربناء :١١١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٧٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 30  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ حزین
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 31  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیشه گران
  زیربناء :٧٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٨٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 32  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ فیاض
  زیربناء :٨٦ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٨٩٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 33  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :٨٦ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٠١٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 34  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-کوی صادقیه
  زیربناء :٩٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٣٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 35  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : خ گلستان 33-خ گلستان33
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٠٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 36  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :٦٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 38  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ گلستان 23
  زیربناء :١٢٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٥٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 39  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٧٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٥٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٦٥٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 40  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٠٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 41  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٠٢٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٦٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 42  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٧٧ متر تعداد خواب :٦ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٢٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 43  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٤٣٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 44  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان -
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٩١٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 45  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : -
  زیربناء :٦١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٠٣٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 48  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١٠٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٨١٩٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 49  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١١٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٥٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 51  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-کاشف 18
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٣٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ رهن :١٧٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ اجاره :٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٣٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 52  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٦٥٣٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 53  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٩٧.٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٩٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 56  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-کارگر
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٥٢٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 57  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :١١٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٠٢٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 58  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٢٨٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 59  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :٧٠ متر تعداد خواب :١ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢١٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 60  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢١٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 61  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :٩٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٧٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 62  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :٧٣ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢١١٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 63  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١٠٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٥٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 64  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :١٥٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 65  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٢ متر تعداد خواب :٢
مبلغ فروش :٢٤٦٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 66  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١١٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٨٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 67  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - بهشتی
  زیربناء :١١٩ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٩٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 69  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - بهشتی
  زیربناء :٦٠ متر تعداد خواب :١ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٩٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 70  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-قیام
  زیربناء :٧٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٧٠٠٢٥٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٢٦٧٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 71  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-جیرسر
  زیربناء :٨٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٥٥٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 72  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :١٣٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٢٢٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 73  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-کارگر7
  زیربناء :٣٨٠ متر تعداد خواب :٤ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٢٤٧٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 74  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-کوچه توکلی
  زیربناء :٩٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٧٦٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٨٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 75  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٩١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 76  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  تعداد خواب :٠ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 77  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٤٢٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 78  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٨٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٣٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 79  نوع: آپارتمان
  فروش ، پیش فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - خرمشهر
  زیربناء :١٣٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٠٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 80  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١٥٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٦٩٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 81  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - بهشتی
  زیربناء :١٠٦ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٧١٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 82  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١٢٢ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٤٩٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 83  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١٦١ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٤٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 84  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-کارگر
  زیربناء :٢٠٤ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٢٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 85  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-کارگر
  زیربناء :٣١٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٠٤٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 86  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - خ کارگر
  زیربناء :١٦٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٧٢٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 87  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - خ کارگر
  زیربناء :١٦٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٨٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 88  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٢٠٣ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٨١٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 89  نوع: آپارتمان
  فروش ، رهن
 آدرس : لاهیحان-لاهیجان -شیخ زاهد
  زیربناء :١١١ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٧٧٣٠٠٠٠٠ تومان مبلغ رهن :٩٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٣٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 90  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١٣٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٦٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٨٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 91  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١٧٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٧٨٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 92  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان نیما
  زیربناء :١٨٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٧٢٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 93  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :٢٠١ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٦٠٣٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 94  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : تاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١٣٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٥٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 95  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-
  زیربناء :١٣٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٨٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 96  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١٦٠ متر تعداد خواب :٣
مبلغ فروش :٨٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 106  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : رشت-میدان مصلی
  زیربناء :٧٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ رهن :٣٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٦٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 107  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-حزین
  زیربناء :٦٣ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٨٩٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 108  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیخ زاهد
  زیربناء :١٨١ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٧٢٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 109  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-سعدی
  زیربناء :١٧٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٦٨٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 114  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-بهشتی 6
  زیربناء :١٧٦ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٧٣٩٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 116  نوع: آپارتمان
  فروش ، رهن و اجاره
 آدرس : لاهیجان-کارگر8
  زیربناء :٨٣ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٢٤٩٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ رهن :٢٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ اجاره :١٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 118  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-خ آزادگان
  زیربناء :٨٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٣٥٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 119  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-45 متری
  زیربناء :١٣٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٧٢٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 121  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-کارگر 7
  زیربناء :١١٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٧١٣٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 123  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیخ زاهد
  زیربناء :١٦٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٤٠٢٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٨٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 124  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - گلستان
  زیربناء :٩١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٠٠٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 125  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - گلستان
  زیربناء :١٩٧ متر تعداد خواب :٤ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٤٥٧٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٧٤٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 126  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- خ شیخ زاهد
  زیربناء :١٠٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٧٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٧٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 127  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١٢٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٨٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 128  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : -لاهیجان - گلستان
  زیربناء :٩٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥١٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 129  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١٠٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٥٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 130  نوع: آپارتمان
  فروش ، پیش فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١٣٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٦٧٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 131  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - گلستان
  زیربناء :٨٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٩٦٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 132  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- خ شیخ زاهد
  زیربناء :١٦٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٢٣٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٧٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 133  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - خ کارگر
  زیربناء :١٥٤ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٥٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٧٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 134  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-کارگر
  زیربناء :١٤٣ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٩٧٢٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٨٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 135  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :١٤٥.٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٨٧٣٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 136  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :٨٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٤٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 139  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١١٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٦٩٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 140  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - گلستان
  زیربناء :٨٨ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٥٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 141  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - گلستان
  زیربناء :١٥٢ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٢١٦٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٨٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 142  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- خ شیخ زاهد
  زیربناء :١٤٢ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٦٤٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٨٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 143  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - گلستان
  زیربناء :٧٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٩٩٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 144  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-کارگر 3
  زیربناء :١٢٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٠٢٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٨٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 145  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیخ زاهد
  زیربناء :٥٣٥ متر تعداد خواب :٠ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٥٣٥٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٠٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 147  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-خرمشهر1
  زیربناء :٦٤ متر تعداد خواب :٠ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٣٥٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 148  نوع: آپارتمان
  فروش ، پیش فروش ، مشارکت
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان کوی استادان
  زیربناء :٣٠٠ متر تعداد خواب :٠
مبلغ فروش :١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 149  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-بلوار توحید شرقی
  زیربناء :٧١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٦٤٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 150  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :١٩٧ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٧٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٠٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 151  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-خ هاشمی نژاد
  زیربناء :١٢٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٩٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٧٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 98  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-گلستان 11
  زیربناء :١٨٥ متر تعداد خواب :٤ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٧٤٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 100  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خرمشهر10
  زیربناء :٧٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٣١٢٥٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٥٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 101  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-سردارجنگل
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٨٤٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٣٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 104  نوع: آپارتمان
  فروش ، ، معاو
 آدرس : کرج-مهرویلا کرج
  زیربناء :٩٧ متر تعداد خواب :٠ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٢٠٣٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢١٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 105  نوع: آپارتمان-مستقل
  فروش
 آدرس : لاهیجان-گلستان 7
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢١٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 97  نوع: آپارتمان-مستقل
  فروش
 آدرس : لاهیجان-گلستان 31
  زیربناء :٦٠ متر تعداد خواب :١ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٩٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 1  نوع: خانه ویلایی
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :٢٨٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٥٦٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 2  نوع: خانه ویلایی
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :٤٨٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٦٩٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 4  نوع: خانه ویلایی
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-حاجی آباد
  زیربناء :٧١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٣٦٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٦٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 6  نوع: خانه ویلایی
  فروش
 آدرس : لاهیجان-دره جیر
  زیربناء :٢٣٩ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٧٠٥٠٥٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٩٥٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 7  نوع: خانه ویلایی
  فروش
 آدرس : کلاردشت-کلاردشت
  زیربناء :٢١٠ متر تعداد خواب :٠ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٨٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 8  نوع: خانه ویلایی
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-کتشال
  زیربناء :٨٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٨٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 9  نوع: خانه ویلایی
  فروش
 آدرس : چمخاله-
  زیربناء :٨١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٢٣٧٥٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٢٥٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 9  نوع: زمین
  فروش
 آدرس : -کمربندی لاهیجان
  متراژ :٢٤٧ متر ابعاد زمین : دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٨٦٤٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 3  نوع: زمین
  فروش
 آدرس : لاهیجان-بلوار توحید شرقی
  متراژ :٢٠٠ متر ابعاد زمین : دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٦٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 4  نوع: زمین
  فروش
 آدرس : لاهیجان-بلوار توحید شرقی
  متراژ :٢٤٨ متر ابعاد زمین :
مبلغ فروش :٣٤٧٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٤٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 5  نوع: زمین
  فروش
 آدرس : لاهیجان-سیبک سازی
  متراژ :٦٠٢٨ متر ابعاد زمین :
مبلغ فروش :٣٦١٦٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 6  نوع: زمین
  فروش
 آدرس : لاهیجان-سعدی
  متراژ :٢٠٩ متر ابعاد زمین : دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤١٨٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 7  نوع: زمین
  فروش ، ، معاو
 آدرس : اطاقور-اشیان
  متراژ :٧٠٠٠ متر ابعاد زمین : دارای آب ، برق
مبلغ فروش :١٧٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 8  نوع: زمین،باغ،استخر
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - کمربندی
  متراژ :٢٨٤ متر ابعاد زمین :
مبلغ فروش :٧١٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 1  نوع: مغازه
  فروش ، ، معاو
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - خرمشهر
  زیربناء :٣٠ متر دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥١٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 2  نوع: مغازه
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - خرمشهر
  زیربناء :٢٣ متر دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٣٤٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٥٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 3  نوع: مغازه
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-خرمشهر
  زیربناء :٢١ متر دارای آب ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٣١٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٥٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 4  نوع: مغازه
  فروش ، پیش فروش ، مشارکت
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان کوی استادان
 
مبلغ هر متر :١٥٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...

  
Copy Right©2009Hamed Rezaei ,All rights reserved.